Logo
Robert Mowitz

Om mig

Jag har många års erfarenhet av arbete inom vård, omsorg, psykiatri och högskola samt hbtq-frågor . Jag har sedan 2002 även arbetat med enskilda, par och grupper i samtal, terapi och mindfulness. Genom universitet i Derby har jag en Master of Science i gestaltterapi. Forskare vid Linköpings universitet följer mitt arbete och dess resultat i en stor forskningsstudie.

Robert Mowitz
Gestaltterapeut

 
Kontaktuppgifter:                                                        Kommunikation:
Gestalt i Fokus                                                Flera busslinjer till Värnhemstorget.
Ehrensvärdsgatan 13                                      Parkeringsmöjligheter för bil på
212 13 Malmö                                                 Kungsgatan o Ehrensärdsgatan.
Telefon 070-679 31 37                                    Nära cykelstråket på Kungsgatan.