Logo

Detta är Gestaltterapi

Gestaltterapi är en humanistisk och holistisk terapi med existentiell filosofisk grund. Gestaltterapi har ett kreativt arbetssätt och är en av de största terapiformerna i USA och Europa.

Den enskilde personen är en unik individ med både tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Jag ser till hela perso-
nen liksom jag ser till hela de sammanhang personen befinner sig i.

Gestaltterapi är en relationell terapiform. Situationen här och nu liksom möte, kontakt, medvetenhet och ansvar är i fokus. Mötet mellan terapeut och klient är ett professionellt och medmänskligt möte mellan personer som delar erfarenheten av att vara en människa i världen.

För företag:

En välmående arbetsplats har en välmående personal. Gestalt i Fokus erbjuder:
Samtal och stöd till enskilda antällda.
Handledning och stöd till personalgrupper inom tex vård och omsorg.

För enskilda:

Jag erbjuder reflektion, stöd och samtal utifrån dina livserfarenheter. Genom ökad medvetenhet och med stärkt själv-
stöd kan du bestämma kursen i ditt liv, upptäcka fler valmöjligheter och testa dina gränser.