Logo
People drinking coffe

Livet förändras

Ibland behöver vi stöd att gå vidare

Gestalt i fokus erbjuder dig
utforskande samtal, reflektion och nya perspektiv.
Du finner nya sätt att förhålla dig till dig själv o världen.